Acta Pediátrica Española

ISSN 2014-2986
Banner_Landing_PEDIAPP
Volumen 74 - Número 11 - Diciembre 2016
Acta Pediatr Esp. 2016; 74(11): e233-e238

Evaluación clínica y hematológica de pacientes con drepanocitosis esplenectomizados en el Instituto de Hematología e Inmunología de Cuba: 30 años de experiencia

Clinical and hematological evaluation of patients with splenectomized drepanocytosis at the Hematology and Immunology Institute of Cuba: 30 years of experience

S.A. Machín García, A. Martínez Paneque, A. Gutiérrez Díaz, E. Svarch, A. Menéndez Veitía, M. Gil Agramonte, J. Serrano Mirabal, L. López Martí
Acta Pediatr Esp. 2016; 74(11): e239-e242

Neumonía y glomerulonefritis aguda en la infancia. ¿Una asociación infrecuente?

Pneumonia and acute glomerulonephritis in the childhood, an unusual association?

M.T. Alarcón Alacio, M.T. Penela Vélez de Guevara, M.A. Zafra Anta, M.M. Ballesteros García, C. García Vao-Bel, C.D. Grasa Lozano, C. Pérez Fernández
Acta Pediatr Esp. 2016; 74(11): e243-e250

Factores de riesgo de la mastitis infecciosa durante la lactancia

Risk factors for infectious mastitis during breastfeeding

L. Fernández, C. García, M. Carrera, P. Mediano, J.M. Rodríguez, M. Marín
Acta Pediatr Esp. 2016; 74(11): e251-e253

Daño renal agudo debido a un síndrome de lisis tumoral espontáneo como primera manifestación del linfoma de Burkitt

Acute kidney injury caused by spontaneous tumour lysis syndrome as first sign of Burkitt lymphoma

M.J. Sánchez-Soler, M. Alcaraz-Saura, A. García-Lax, C. Vicente-Calderón, J.L. Fuster-Soler
Acta Pediatr Esp. 2016; 74(11): e254-e257

Trimetilaminuria o «síndrome de olor a pescado»: ¿una entidad infradignosticada?

Trimethylaminuria or “the fish odor syndrome”: ¿under-diagnosed entity?

C. Iglesias, I. Moya, F. Valera, M.A. Castellar, M. Ugarte
Acta Pediatr Esp. 2016; 74(9): e217-e218, Acta Pediatr Esp. 2016; 74(10): e231-e232 y Acta Pediatr Esp. 2016; 74(11): e260-e262
Acta Pediatr Esp. 2016; 74(11): e263-e264

 Descarga los suplementos de la revista
Descarga los suplementos de la revista
Ver suplementos